Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FIXALL , reģistrācijas numurs: 42403044797, juridiskā adrese: Madonas nov., Kalsnavas pag., Aiviekste, "Aiviekstes māja 31" - 7, LV-4860 , turpmāk allfix.lv, ir uzņēmusies atbildību par klientu privātuma aizsardzību.
Ar šo mēs esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu vākšanu, izmantošanu, publicēšanu, pārsūtīšanu un glabāšanu.
Mūsu darbība mājas lapā notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai izlasītu mūsu konfidencialitātes politikas principus.

1. PERSONAS DATU VĀKŠANA UN IZMANTOŠANA
Personas dati ir informācija, ko allfix.lv ar tās piekrišanu iegūst no privātpersonas, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.
Regulāru klientu personas datu vākšana var notikt šādi:
Sniedzot kontaktinformāciju (tostarp jūsu vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi) mūsu tīmekļa vietnē.
no klienta konta tīmekļa vietnē vai allfix.lv izmantojot sīkdatnes;
veicot pirkumus, veicot pasūtījumus interneta veikalā, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot trūkstošo informāciju, lai norādītu vēlamo pirkuma veikšanas veidu (allfix.lv), var pieprasīt brīvprātīgu personas datu vai personas informācijas sniegšanu noteiktās tīmekļa vietnes lapās (ieskaitot jūsu vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu informāciju);

2. CITAS INFORMĀCIJAS VĀKŠANA
Mēs apkopojam arī anonīmu informāciju, t.i., informāciju, kas nav attiecināma uz konkrētu personu (informāciju par dzimumu, vecumu, primāro valodu, atrašanās vietu) un neļauj tieši vai netieši to identificēt.
Turklāt mēs varam arī apkopot vispārīgu informāciju par klientu darbību mūsu tīmekļa vietnē. Šī informācija tiek apkopota un izmantota, lai mēs varētu sniegt klientiem informāciju par to, kuri produkti, pakalpojumi un sadaļas piesaista visvairāk intereses. Vispārīga informācija šajā Konfidencialitātes politikā tiek izmantota kā anonīma informācija.

3. KLIENTA SAVĀKTO PERSONAS DATU IZMANTOŠANA
Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt allfix.lv klientus par gaidāmajiem pasākumiem, kampaņām un jaunumiem. Klienti, kuri nevēlas saņemt mūsu jaunākas ziņas vai informāciju par produktiem, kas varētu interesēt viņus, jebkurā laikā var izdzēst sevi no mērķauditorijas grupu saraksta.


Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamodatu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c.
Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma www.esto.eu, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam ESTO LV AS.
Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošājām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
Mēs arī izmantojam iegūtos personas datus, piegādājot produktus un izpildot saistības, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti ar klientiem.
Veicot pirkumu, mēs pārsūtām maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam piegādātājam SIA OMNIVA.
Lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu, allfix.lv var izpaust informāciju par individuāliem klientiem trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus allfix.lv, kas saistīti ar vienošanos par konfidenciālas informācijas un datu apstrādes nosacījumu neizpaušanu.
Trešās puses ir, piemēram, mūsu sadarbības partneri, kas ir atbildīgi par tiešsaistē iegādāto produktu piegādi, maksājumu pakalpojuma sniegšanu pa daļām vai informatīvu ziņojumu sūtīšanu.
Trešām personām nodotie dati var būt:
Lai nosūtītu informatīvas īsziņas – tālruņa numuru.
Iemaksu apmaksas pakalpojumi – vārds, uzvārds, personas apliecības Nr., e-pasts, tālruņa numurs, dzīvesvietas adresi, pases/eID kartes numurs.
Produktu piegāde – vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese.

4. KLIENTA SAVĀKTO PERSONAS DATU GROZĪŠANA
Lai identificētu klientu un sazinātos ar viņu, savāktos personas datus var apskatīt, mainīt un papildināt mūsu tīmekļa vietnē allfix.lv
allfix.lv apņemas nodrošināt klienta apkopoto personas datu precizitāti un pareizību.

5. KLIENTA PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
allfix.lv veic visus iespējamos drošības pasākumus (ieskaitot administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus), lai aizsargātu klientu personas datus. Datu apstrādes un modifikācijas funkcijām var piekļūt tikai pilnvarotas personas.

6. PIEKĻUVE KLIENTU PERSONAS DATIEM
Klientam ir tiesības saņemt šādu informāciju, iesniedzot rakstisku pieprasījumu:
kāda informācija par klientu ir apkopota, datu vākšanas avots, kad datos iekļautā informācija ir mainīta (ja to atļauj ar normatīvajiem pasākumiem);
kādiem mērķiem ir veikta personas datu apstrāde, informācija par personas datu saņēmējiem;
informāciju par to, vai dati ir apstrādāti automātiski.

7. DROŠĪBA UN DROŠUMS
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi, apmeklējot allfix.lv interneta veikalu un veicot pirkumus tajā, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.
Šifrētais kanāls datu pārsūtīšanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un bankas datu drošību.
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
taisnīgu un likumīgu personas datu apstrādi;
personas datu apstrādi tikai saskaņā ar minēto mērķi un vajadzīgajā apjomā;
šāda veida personas datu glabāšana, kas dod iespēju identificēt klientu jebkurā laikā un nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes mērķim paredzēto laikposmu;
personas datu precīzu apstrādi un savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dzēsti dati, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, nelikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji iepriekšminētajam datu apstrādes mērķim.

8. PRIVĀTUMA POLITIKAS NOTEIKUMI UN GROZĪJUMI
Mēs pieņemam, ka jūs esat izlasījis un piekritis mūsu privātuma politikas principiem un noteikumiem, pirms izmantojat mūsu tīmekļa vietni vai aizpildāt pieprasījumu kļūt par klientu. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus privātuma politikas galvenajos noteikumos, informējot par to visus regulāros klientus.
Lai atrisinātu visus jautājumus un problēmas, kas saistītas ar Konfidencialitātes politiku vai datu apstrādi, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komerciālu ziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi info@allfix.lv